Voorwaarden

Actievoorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Gigaset-actie: ‘Doe mee & win je aankoopbedrag terug!’, aangeboden door Gigaset Communications Nederland B.V., gevestigd te Meander 651, 6825 ME ARNHEM Nederland (hierna te noemen: ‘Gigaset’) en zijn te raadplegen op www.gigasetpromo.com (hierna te noemen: ‘website’).
 2. Door deel te nemen aan deze promotie, verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Deelname aan de promotie staat uitsluitend open voor personen die hun permanente huisvesting hebben in Nederland of België en op het moment van deelname aan de promotie ofwel ouder zijn dan 16 jaar, ofwel toestemming hebben van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Medewerkers of contractanten van Gigaset Communications, aan Gigaset gelieerde bedrijven, of hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 4. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door Gigaset worden opgeslagen en worden gebruikt in het kader van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen, voor (direct) marketing en kwaliteitscontroleanalyse, voor het uitvoeren van marktonderzoek en het verbeteren van Gigaset-producten en/of -diensten. Verder worden de gegevens op geen enkele manier gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. De door deelnemers jonger dan 16 jaar verstrekte gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen.
 5. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar deelname te annuleren. In dat geval wordt hij/zij uitgesloten van de promotie.
 6. De promotie ‘Doe mee & win je aankoopbedrag terug!’ start op 1 oktober 2018 en eindigt op 28 februari 2019, hierna te noemen: ‘promotieperiode’. Deelname aan deze promotie is alleen mogelijk gedurende de promotieperiode.
 7. Deze promotie is alleen geldig voor in Nederland aangeschafte producten van het merk Gigaset die bestemd zijn voor de Nederlandse markt en die voorzien zijn van de actiesticker.
 8. Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere lopende Gigaset-acties.
 9. Deelname is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer in het bezit is van een officiële rekening/aankoopbon waaruit blijkt dat de deelnemer tijdens de actieperiode een product van het merk Gigaset heeft aangeschaft in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
 10. Aan deze promotie kan worden meegedaan door na aankoop van een tijdens de promotieperiode aangeschaft Gigaset-promotieproduct voorzien van Gigaset-actiesticker, de volgende gegevens in te vullen op de actiewebsite gigasetpromo.com: naw-gegevens, e-mailadres, informatie over het aangekochte Gigaset-promotieproduct, naam en plaats van de winkel waar het promotieproduct is gekocht en de unieke actiecode die op de achterzijde van de actiesticker op de Gigaset-verpakking is aangebracht.
 11. Elk in de promotieperiode aangeschaft Gigaset-product voorzien van de ‘Doe mee & win je aankoopbedrag terug!’-actiesticker, geeft recht op deelname en kans om te winnen. De datum op de rekening/aankoopbon moet liggen binnen de promotieperiode en vóór datum van inschrijving.
 12. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie. Gigaset kan deelnemers verplichten bewijs te leveren van hun identiteit.
 13. Gigaset behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de promotie indien deze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd of indien er sprake is van (poging tot) manipulatie. Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen, worden eveneens uitgesloten van de promotie.
 14. De dagwinnaar die het Gigaset-aankoopbedrag wint, wordt vastgesteld door middel van een onpartijdig lotingsysteem.
 15. Prijswinnaars krijgt binnen 10 dagen een persoonlijke bevestiging per e-mail. Daarbovenop doe je ook mee voor de maandprijs (van de maand van inschrijving), waarvoor verder dezelfde regeling geldt. Prijswinnaars zullen met voor- en achternaam en woonplaats o.a. worden genoemd op de Gigaset-Facebookpagina en op de Gigasetpromo.com-website.
 16. Winnaars van de actie ‘Doe mee & win je aankoopbedrag terug!’ dienen vóór de uitreiking de rekening/aankoopbon en de actiesticker met code te overleggen.
  De prijs, in dit geval het aankoopbedrag van het aangekochte Gigaset-product, zal binnen 14 dagen na bekendmaking worden overgemaakt vanuit Gigaset Communications Benelux B.V.
 17. ‘Élke dag’ in deze actie, wil zeggen ‘élke dag’, dus ook in het weekend, 7 dagen per week! De prijs kan niet in contanten worden uitgekeerd maar wordt overgemaakt op een door de prijswinnaar opgegeven bankrekening.
 18. Elke laatste dag van de maand wordt er een reischeque t.w.v. € 750 verloot onder alle maandinschrijvers.
 19. Indien winnaars niet reageren op e-mailberichten en/of via de telefoon vervalt de prijs een jaar na de inschrijfdatum.
 20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.