Actievoorwaarden


Algemene voorwaarden Gigaset wedstrijd/actie
Win met Gigaset elke week een supermarktcheque van € 300,- of één van de 1000 appeltaarten!

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Gigaset-actie ‘Win met Gigaset een supermarktcheque’ aangeboden door Gigaset Communications Nederland B.V., gevestigd te Meander 651, 6825 ME ARNHEM Nederland (hierna te noemen: ‘Gigaset’) en zijn te raadplegen op www.gigasetpromo.com (hierna te noemen: ‘website’).
2. Door deel te nemen aan deze promotie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Deelname aan de promotie staat uitsluitend open voor personen die hun permanente huisvesting hebben in Nederland en op het moment van deelname aan de promotie ofwel ouder zijn dan 16 jaar, ofwel toestemming hebben van zijn of haar ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Medewerkers of contractanten van Gigaset Communications, aan Gigaset gelieerde bedrijven of hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
4. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens door Gigaset worden opgeslagen en worden gebruikt in het kader van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen, voor (direct) marketing en kwaliteits-controleanalyse, voor het uitvoeren van marktonderzoek en het verbeteren van Gigaset producten en/of -diensten. Verder worden de gegevens op geen enkele manier gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. De door deelnemers jonger dan 16 jaar verstrekte gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de promotie en de uitreiking van prijzen.
5. De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar deelname te annuleren. In dat geval wordt hij/zij uitgesloten van de promotie.
6. De promotie ‘Win met Gigaset een supermarktcheque’ eindigt op 31 augustus 2017, hierna te noemen de ‘promotieperiode’. Deelname aan deze promotie is alleen mogelijk gedurende de promotieperiode.
7. Deze promotie is alleen geldig voor in Nederland aangeschafte producten van het merk Gigaset voorzien van de Gigaset actie ‘Win met Gigaset een van de vele supermarktcheques’- sticker, die zijn bestemd voor de Nederlandse markt en die aantoonbaar middels het aankoopbewijs binnen de promotieperiode zijn aangekocht (hierna te noemen: promotieproduct(en)).
8. Deze promotie is niet geldig in combinatie met andere lopende Gigaset acties.
9. Deelname is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer in bezit is van een officiële kassabon waaruit blijkt dat de deelnemer een product van het merk Gigaset heeft aangeschaft in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
10. Aan deze promotie kan worden meegedaan door na aankoop van een product van het merk Gigaset in de Promotieperiode op de website aan de wedstrijd mee te doen en daarvoor de volgende gegevens in te vullen: de NAW-gegevens, het e-mailadres, informatie over het aangekochte Gigaset promotieproduct, de naam en plaats van de winkel waar het promotieproduct is gekocht en het verkregen bonnummer of ordernummer.
11. Per huishouden (dezelfde naam op hetzelfde adres) mag slechts éénmaal aan de promotie worden deelgenomen. Elke deelnemer kan maar één prijs winnen gedurende de Promotieperiode. Met veel- voudige inzendingen zal geen rekening worden gehouden, tenzij er meerdere Promotieproducten worden aangeschaft. Per aangeschaft Promotieproduct mag één keer worden deelgenomen aan de promotie.
12. Deelnemers zijn verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie. Gigaset kan deelnemers verplichten bewijs te leveren van hun identiteit.
13. Gigaset behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de promotie indien deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd of indien er sprake is van (poging tot) manipulatie. Deelnemers die onjuiste informatie verschaffen, worden eveneens uitgesloten van de promotie.
14. Door middel van een lotingsysteem zal op onpartijdige wijze een winnaar worden vastgesteld die de supermarktcheques t.w.v. € 300,- (driehonderd euro) wint.
15. De prijswinnaar zal met voornaam en woonplaats worden genoemd op Facebook en Website. En krijgt een persoonlijke bevestiging per e-mail.
16. Winnaars van een supermarktcheque dienen vòòr uitreiking de aankoopbon en actiesticker ‘Win met Gigaset een supermarktcheque’ te overleggen. De prijsuitreiking zal plaats vinden bij de plaatselijke winkel of hoofdkantoor online winkel.